WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Właściwa ścieżka aktywności” nadal trwa! Do projektu można zgłaszać się w terminie do 29.02.2020 r. Mieszkasz na obszarze województwa wielkopolskiego? Zobacz, jak możemy Ci pomóc.

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

  • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • pozostają bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo);
  • ukończyły 18 rok życia;
  • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego, w tym powiatów: chodzieskiego (jedną z gmin: Budzyń – gmina wiejska, Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin), wągrowieckiego (jedną z gmin: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska), złotowskiego (jedną z gmin: Jastrowie, Lipka – gmina wiejska, Okonek, Tarnówka – gmina wiejska, Zakrzewo – gmina wiejska, Złotów, Złotów – gmina wiejska).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie projektu „Właściwa ścieżka aktywności”. Można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 651904,63 zł.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 554 118,93 zł.