WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Właściwa ścieżka aktywności” nadal trwa! Sprawdź warunki udziału w projekcie „Właściwa ścieżka aktywności” i dołącz do grupy uczestników.

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • pozostają bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo);
 • ukończyły 18 rok życia;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego, w tym powiatów: chodzieskiego (jedną z gmin: Budzyń – gmina wiejska, Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin), wągrowieckiego (jedną z gmin: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska), złotowskiego (jedną z gmin: Jastrowie, Lipka – gmina wiejska, Okonek, Tarnówka – gmina wiejska, Zakrzewo – gmina wiejska, Złotów, Złotów – gmina wiejska).

W ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Humaneo, każdy uczestnik może skorzystać z poniższych form wsparcia:

 • indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie,
 • indywidualne spotkanie ze specjalistą ds. mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe, mające na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • indywidualne, nowatorskie poradnictwo zawodowe przy wykorzystaniu coachingu w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego,
 • wysokiej jakości szkolenia zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże zawodowe.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie projektu „Właściwa ścieżka aktywności”. Można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 651904,63 zł.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 554 118,93 zł.