Data aktualizacji strony: 3 marca 2020 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby niepracujące w wieku 15 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe: Województwo podlaskie w tym z gmin: Augustów – miasto, Bargłów Kosścielny, Sztabin, Grajewo – Miasto, Rajgród, Goniądz, Knyszyn, Krypno,Mońki, Dąbrowa Białostocka,     Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, Gródek, Łapy, Supraśl – miasto, Supraśl, Wasilków – miasto, Wasilków, Bielsk Podlaski – miasto, Rudka, Białowieża, Narew, Narewka, Kolno – miasto, Mały Płock, Łomża – miastom Puńsk, Sejny, Grodzisk, Milejczyce, Nurzec – Stacja, Siemiatycze – miasto, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie – miasto, Rutki, Zambrów – miasto, Zambrów, Białystok – Miasto

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Właściwa ścieżka aktywności” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 stycznia 2020 do 31 października 2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 1. Wspieranie uczestnika projektu w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby,
 2. Wzmocnienie postawy Uczestnika Projektu.
 1. usuwanie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizacji celów,
 2. przyjmowanie odpowiedzialności z aktywne kształtowanie przyszłości,
 3. podejmowanie świadomych decyzji życiowych.
 1. Trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne zgodne z wymaganiami rynku pracy i przydatnymi cechami osobowości.
 1. pomoc w przygotowaniu pism dotyczących danej kwestii prawnej
 1. Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność rozwiązywania konfliktów rodzinnych, zidentyfikowanie kwestii spornych kryzysu, wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia, łagodzącego/kończącego sprawę.
 1. diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego,
 2. poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia,
 3. identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika.
 1.  
 1. identyfikacja/ocena własnego problemu i potrzeb zawodowych,
 2. rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej,
 3. rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 4.  
 1. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 1. Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
 3. Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy,
 4. Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.
 1. Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
 2. Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego,
 3. Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.
 1. Wsparcie w kontaktach z pracodawcą, pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia, pomoc przy podpisywaniu umowy i weryfikacja warunków zatrudnienia,
 2. Wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
 3. Wsparcie pracodawcy i otoczenia w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika. Monitorowanie zatrudnienia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe
 • Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
 • 4 miesięczne staże,
 • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Zwycięstwa 8 lok 206
15-703 Białystok

tel.: +48 605 202 933

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
nazwaprojekt@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu : 895 258,00 zł
       Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich : 805 732, 20 zł

Skip to content