Woj. opolskie: Trwa rekrutacja na kolejne szkolenia

Jeżeli jesteś osobą od 15 do 29 roku życia, nie pracujesz, nie uczysz się lub kontynuujesz naukę w trybie zaocznym zgłoś swój udział w projekcie pn. „Nowa ścieżka zawodowa”. Rekrutację do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach prowadzimy w naszej filii w Brzegu.

 

Nasze stowarzyszenie zajmuje się aktywizacją osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie. – Humaneo zajmuje się działaniem na rzecz aktywizacji zawodowej, a główną jego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego – mówi Wiktoria Kostecka, pracownik brzeskiego oddziału Humaneo.

Humaneo działa na terenie całego kraju, m.in. w województwie opolskim. – W Brzegu realizujemy różnego rodzaju projekty, które są podparte spotkaniami z doradcą zawodowym, z coachem i pośrednikiem pracy – mówi Katarzyna Pacholewicz, pracownik Humaneo fila w Brzegu. – W tym momencie mamy projekt dla osób młodych, bezrobotnych, nieuczących się i wycofanych z rynku pracy. Szukamy ludzi młodych w wieku od 15 do 29 lat, którzy jeszcze nie pracowali, mają znikome doświadczenia zawodowe lub zakończyli edukację na poziomie gimnazjum i którzy chcą zmienić swoje kwalifikacje i polepszyć swój start – dodaje.

W ramach projektu „Nowa ścieżka zawodowa” przeprowadzone zostały już pierwsze kursy. – Do tej pory zrealizowaliśmy trzy szkolenia: wizaż z elementami stylizacji paznokci, pracownik kadrowo-płacowy oraz pracownik z elementami IT. Najbliższe szkolenie, które będziemy realizować to administracja magazynowa z elementami logistyki – zachęca Katarzyna Pacholewicz.

Humaneo zapewnia uczestnikom projektu pn. ‘”Nowa ścieżka zawodowa” sporządzenie Indywidualnego Planu Działania, grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szkolenia.

Weź udział w projekcie. Rekrutacja trwa do końca maja!

 

Zgłoszenia i szczegóły:

Stowarzyszenie Humaneo filia Brzeg
ul.  Piastowska 17-19 lok. 7
49-300 Brzeg

tel. 534 332 120