WOJ. PODKARPACKIE: SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Jesteś mieszkańcem woj. podkarpackiego w wieku od 18 do 64 lat? Zmagasz się z brakiem zatrudnienia lub wykluczeniem społecznym? Skorzystaj z pomocy Stowarzyszenia Humaneo! Sprawdź warunki udziału w projekcie „nie wykluczaj się z lepszego jutra!”.

 

Projekt „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” przeznaczony jest dla osób, które spełniają wszystkie z poniższe warunki. Kandydat na Uczestnika Projektu:

 • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną),
 • jest osobą w wieku 18-64;
 • jest osobą zagrożoną ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego;
 • jest osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia;
 • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (nie dotyczy osób objętych dozorem elektronicznym).

Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby bierne zawodowo, osoby korzystające z PO PŻ, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

Projekt „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” realizowany będzie przez Stowarzyszenie Humaneo w okresie od 01.07.2020 do31.07.2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od lipca 2020 do grudnia 2020 r.

W ramach projektu udzielamy bezpłatnego wsparcia w skład, którego wchodzą:

 • opracowanie ścieżki reintegracji;
 • warsztaty kompetencji społecznych;
 • poradnictwo zawodowe;
 • szkolenie zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • staż zawodowy – 3 m-ce/os.;

Dodatkowe korzyści dla Uczestników Projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” to bezpłatne szkolenia zawodowe, materiały szkoleniowe, catering, egzaminy zawodowe, 3-miesięczne staże zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, a także zwrot kosztów dojazdu.

Do projektu możesz zgłosić się osobiście w biurze projektu:
ul. Katedralna 5/20
37-700 Przemyśl

telefonicznie pod numerem +48 669 208 172. Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Chcesz wysłać do nas mail? Napisz na adres: niewykluczajsiezlepszegojutra@humaneo.pl.

Dołącz na pokład projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” już dziś!