WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „STAŁA ŚCIEŻKA ROZWOJU”!

Szukasz zatrudnienia, ale brak Ci motywacji i wiary we własne możliwości? A może Twoje kwalifikacje są zbyt niskie? Chciałbyś odbyć ciekawe szkolenie lub staż? Tak? To idealny moment, aby dowiedzieć się więcej na temat projektu pt. „Stała ścieżka rozwoju”.  Pierwsze formy wsparcia Uczestników projektu rozpoczęły się 31.08.2020 r. ale nadal masz szansę, ponieważ rekrutacja nadal trwa!

 

Projekt skierowany jest do osób, które pozostają bez zatrudnienia (są bezrobotne, bądź bierne zawodowo) i zamieszkują gminy powiatu ełckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego i piskiego na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Ponadto, są zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym i posiadają niskie kwalifikacje.

Nie ma ograniczeń wiekowych!

Celem projektu jest poprawa aktywności społecznej i zawodowej wśród mieszkańców wyżej wymienionych gmin, poprzez wdrożenie kompleksowej ścieżki działań aktywizacyjnych obejmującej:

  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • Poradnictwo zawodowe
  • Kursy, szkolenia i staże
  • Pośrednictwo pracy
  • Zatrudnienie wspomagane

Dodatkowo zapewniamy: materiały dydaktyczne, stypendia szkoleniowe i stażowe, smaczny catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie?

Zapraszamy do biura projektu znajdującego się przy ul. Suwalska 84 p. I, pok. nr 105, 19-300 Ełk.

Możesz również skontaktować się telefonicznie pod numerem +48  601 265 160.

Chciałbyś skorzystać z innej formy zgłoszenia do projektu? Czekamy na Twojego maila! Nasz adres e-mail to: stalasciezkarozwoju@humaneo.pl.