Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole

Szkolenie umożliwi usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji z innymi, radzenia sobie z krytyką i plotką, rozwiązywania konfliktów.

Uczestnicy poznają elementy mające wpływ na wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia, zdobędą umiejętność jasnego i precyzyjnego budowania komunikatów werbalnych oraz niewerbalnych. Poznają metody skutecznego radzenia sobie w sytuacjach przeciążenia, oraz kontrolowania czynników wywołujących stres zawodowy.

W programie:

  1. Troska o siebie jako fundament udanej współpracy w zespole

ćwiczenia promujące wspólne rozwiazywanie problemów

  1. Zasady skutecznej komunikacji w zespole

test kolorów Hartmana, style reagowania na krytykę, autodiagnoza rozwiązywania konfliktów, przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, wpływ rozsiewania negatywnych opinii o pracownikach, wyśmiewania oraz obmawiania na system pracy, pierwsze wrażenie: elementy wpływające na pozytywny wizerunek nauczyciela, efekt halo, błąd atrybucyjny i samospełniające się proroctwo jako metody walki z plotką

  1. Życie jako metafora żonglowania

ćwiczenie 8 filarów życia, troska o siebie: omówienie obszarów życiowych, w których brak równowagi i harmonii oraz ich wpływu na aktualną sytuację, psychozabawa

  1. Podział stresu na eustres i dystres

ćwiczenie – pasjonująca rywalizacja drużyn

  1. Odpowiednie zarządzanie czasem jako metoda na skuteczne uniknięcie wypalenia zawodowego

test szybkości działania, tabela skutecznego planowania

  1. Czynniki wzmacniające motywację wewnętrzną

poranny „start”, miejsce pracy, zmysły a motywacja

Metody szkoleniowe:

  • mini-wykład połączony z dyskusją
  • ćwiczenia grupowe oparte na współpracy zespołowej
  • kwestionariusze i testy z autoanalizą i omówieniem

Liczba godzin:

6 godzin dydaktycznych

Forma:

stacjonarna

Szkolenie prowadzi:

Paulina Mos - psycholog, trener, doradca zawodowy, instruktor terapii zajęciowej

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content