Wsparcie środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Szanowni Państwo, mając na uwadze trudności natury psychologiczno-pedagogicznej pojawiające się w związku z długotrwałym nauczaniem zdalnym w warunkach izolacji w okresie pandemii, zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?


W publikacji przedstawione liczne rekomendacje, które mogą być pomocne przy planowaniu działań w obszarze wychowania, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w nadchodzącym roku szkolnym.