WYBIERZ WŁAŚCIWĄ DROGĘ, „DROGĘ KU ZATRUDNIENIU”

Jeżeli szukasz sposobu na aktywizację, która pozwoli zmienić Ci Twoją ścieżkę rozwoju zawodowego – ten projekt jest zdecydowanie dla Ciebie! Skorzystaj z pakietu wsparcia jaki zapewnia projekt „Droga ku zatrudnieniu”. Jest on skierowany do osób w wieku 18-29 lat, które zamieszkują obszar miasta Elbląga lub powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego. 

Dodatkowo projekt dotyczy osób, które pozostają bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

Udział w projekcie „Droga ku zatrudnieniu”, to wiele korzyści, które pomogą zmienić sytuację zawodową. Należą do nich: 

  • • bezpłatne szkolenia zawodowe, 
  • • egzamin zawodowy potwierdzający zdobyte kwalifikacje, 
  • • bezpłatne materiały dydaktyczne, 
  • • stypendia szkoleniowe oraz stażowe, 
  • • 4-miesięczne staże zawodowe, 
  • • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia. 

Gdzie możesz się zgłosić do projektu? 

Możesz to zrobić bezpośrednio w biurze projektu lub drogą mailową.

Biuro projektu

  • • ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg
  • • tel. + 48 605 202 933 
  • • biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Adres mailowy do zgłoszenia: 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę projektu: