DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt jest skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich (poniżej progu defaworyzacji) woj. Mazowieckiego

Miejsce realizacji projektu – aktualizacja

Województwo   Powiat     Gmina

MAZOWIECKIE PŁOŃSKI BABOSZEWO

MAZOWIECKIE PŁOŃSKI CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

MAZOWIECKIE PŁOŃSKI DZIERZĄŻNIA

MAZOWIECKIE PŁOŃSKI NARUSZEWO

MAZOWIECKIE PŁOŃSKI NOWE MIASTO

MAZOWIECKIE PŁOŃSKI PŁOŃSK (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE PŁOŃSKI RACIĄŻ (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE PŁOŃSKI SOCHOCIN

MAZOWIECKIE OSTROŁĘCKI BARANOWO

MAZOWIECKIE OSTROŁĘCKI CZARNIA

MAZOWIECKIE OSTROŁĘCKI GOWOROWO

MAZOWIECKIE OSTROŁĘCKI KADZIDŁO

MAZOWIECKIE OSTROŁĘCKI ŁYSE

MAZOWIECKIE OSTROŁĘCKI OLSZEWO-BORKI

MAZOWIECKIE BIAŁOBRZESKI PROMNA

MAZOWIECKIE BIAŁOBRZESKI RADZANÓW

MAZOWIECKIE BIAŁOBRZESKI STARA BŁOTNICA

MAZOWIECKIE BIAŁOBRZESKI WYŚMIERZYCE (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE CIECHANOWSKI GOŁYMIN-OŚRODEK

MAZOWIECKIE CIECHANOWSKI OJRZEŃ

MAZOWIECKIE CIECHANOWSKI REGIMIN

MAZOWIECKIE CIECHANOWSKI SOŃSK

MAZOWIECKIE GARWOLIŃSKI GARWOLIN (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE GARWOLIŃSKI MACIEJOWICE

MAZOWIECKIE GARWOLIŃSKI PARYSÓW

MAZOWIECKIE GARWOLIŃSKI ŻELECHÓW (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE GOSTYNIŃSKI GOSTYNIN (gmina miejska)

MAZOWIECKIE GOSTYNIŃSKI GOSTYNIN (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE GOSTYNIŃSKI PACYNA

MAZOWIECKIE GOSTYNIŃSKI SANNIKI (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE GOSTYNIŃSKI SZCZAWIN KOŚCIELNY

MAZOWIECKIE KOZIENICKI GARBATKALETNISKO

MAZOWIECKIE KOZIENICKI GŁOWACZÓW

MAZOWIECKIE KOZIENICKI GNIEWOSZÓW

MAZOWIECKIE KOZIENICKI MAGNUSZEW

MAZOWIECKIE KOZIENICKI SIECIECHÓW

MAZOWIECKIE LIPSKI CIEPIELÓW

MAZOWIECKIE LIPSKI LIPSKO (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE LIPSKI RZECZNIÓW

MAZOWIECKIE LIPSKI SIENNO

MAZOWIECKIE LIPSKI SOLEC NAD WISŁĄ

MAZOWIECKIE ŁOSICKI HUSZLEW

MAZOWIECKIE ŁOSICKI PLATERÓW

MAZOWIECKIE MAKOWSKI CZERWONKA

MAZOWIECKIE MAKOWSKI KARNIEWO

MAZOWIECKIE MAKOWSKI KRASNOSIELC

MAZOWIECKIE MAKOWSKI MŁYNARZE

MAZOWIECKIE MAKOWSKI PŁONIAWYBRAMURA

MAZOWIECKIE MAKOWSKI RÓŻAN (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE MAKOWSKI RZEWNIE

MAZOWIECKIE MAKOWSKI SZELKÓW

MAZOWIECKIE MŁAWSKI DZIERZGOWO

MAZOWIECKIE MŁAWSKI LIPOWIEC KOŚCIELNY

MAZOWIECKIE MŁAWSKI SZREŃSK

MAZOWIECKIE OSTROWSKI BROK (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE OSTROWSKI MAŁKINIA GÓRNA

MAZOWIECKIE OSTROWSKI OSTRÓW

MAZOWIECKIE OSTROWSKI STARY LUBOTYŃ

MAZOWIECKIE OSTROWSKI ZARĘBY KOŚCIELNE

MAZOWIECKIE PŁOCKI BODZANÓW

MAZOWIECKIE PŁOCKI BRUDZEŃ DUŻY

MAZOWIECKIE PŁOCKI BULKOWO

MAZOWIECKIE PŁOCKI DROBIN (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE PŁOCKI GĄBIN (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE PŁOCKI MAŁA WIEŚ

MAZOWIECKIE PŁOCKI NOWY DUNINÓW

MAZOWIECKIE PŁOCKI SŁUBICE

MAZOWIECKIE PŁOCKI WYSZOGRÓD (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE PRZASNYSKI CHORZELE (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE PRZASNYSKI CZERNICE BOROWE

MAZOWIECKIE PRZASNYSKI JEDNOROŻEC

MAZOWIECKIE PRZASNYSKI KRZYNOWŁOGA MAŁA

MAZOWIECKIE PRZASNYSKI PRZASNYSZ (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE PRZYSUSKI BORKOWICE

MAZOWIECKIE PRZYSUSKI GIELNIÓW

MAZOWIECKIE PRZYSUSKI KLWÓW

MAZOWIECKIE PRZYSUSKI ODRZYWÓŁ

MAZOWIECKIE PRZYSUSKI POTWORÓW

MAZOWIECKIE PRZYSUSKI PRZYSUCHA (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE PRZYSUSKI WIENIAWA

MAZOWIECKIE PUŁTUSKI GZY

MAZOWIECKIE PUŁTUSKI POKRZYWNICA

MAZOWIECKIE PUŁTUSKI PUŁTUSK (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE PUŁTUSKI ŚWIERCZE

MAZOWIECKIE PUŁTUSKI WINNICA

MAZOWIECKIE PUŁTUSKI ZATORY

MAZOWIECKIE RADOMSKI GÓZD

MAZOWIECKIE RADOMSKI IŁŻA (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE RADOMSKI JASTRZĘBIA

MAZOWIECKIE RADOMSKI JEDLIŃSK

MAZOWIECKIE RADOMSKI JEDLNIA-LETNISKO

MAZOWIECKIE RADOMSKI KOWALA

MAZOWIECKIE RADOMSKI PIONKI (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE RADOMSKI PRZYTYK

MAZOWIECKIE RADOMSKI SKARYSZEW (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE RADOMSKI WIERZBICA

MAZOWIECKIE RADOMSKI WOLANÓW

MAZOWIECKIE RADOMSKI ZAKRZEW

MAZOWIECKIE SIERPECKI GOZDOWO

MAZOWIECKIE SIERPECKI MOCHOWO

MAZOWIECKIE SIERPECKI ROŚCISZEWO

MAZOWIECKIE SIERPECKI SIERPC (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE SIERPECKI SZCZUTOWO

MAZOWIECKIE SIERPECKI ZAWIDZ

MAZOWIECKIE SZYDŁOWIECKI CHLEWISKA

MAZOWIECKIE SZYDŁOWIECKI JASTRZĄB

MAZOWIECKIE SZYDŁOWIECKI MIRÓW

MAZOWIECKIE SZYDŁOWIECKI OROŃSKO

MAZOWIECKIE SZYDŁOWIECKI SZYDŁOWIEC (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE ZWOLEŃSKI KAZANÓW

MAZOWIECKIE ZWOLEŃSKI POLICZNA

MAZOWIECKIE ZWOLEŃSKI PRZYŁĘK

MAZOWIECKIE ZWOLEŃSKI TCZÓW

MAZOWIECKIE ZWOLEŃSKI ZWOLEŃ (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE ŻUROMIŃSKI BIEŻUŃ (gmina wiejska)

MAZOWIECKIE ŻUROMIŃSKI KUCZBORK-OSADA

MAZOWIECKIE ŻUROMIŃSKI SIEMIĄTKOWO

Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Grupę docelową projektu stanowią: osoby z niepełnosprawnością, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną, osoby bezrobotne (bezrobotni, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy – posiadający przyznany III profil pomocy) oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.Ogółem grupa docelowa projektu to 70 Uczestników w tym 42 kobiety i 28 mężczyzn.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę!” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz Eurodoradztwo Sp. z o.o. (Partner) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.01.2018 r. do 30.09.2018 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Analiza predyspozycji zawodowych, edukacyjnych i społecznych.
 • Ocena możliwości i szans uzyskania pracy.
 • Utworzenie IPD.

Beneficjent zapewnia zwrot kosztów dojazdu

 • Postrzeganie samego siebie.
 • Podniesienie poziomu własnej wartości.
 • Analiza sytuacji życiowej.
 • Motywacja, asertywność, komunikacja międzyludzka.
 • Poprawa wizerunku własnego.
 • Nabycie kompetencji w zakresie podejmowania decyzji w obszarze planowania własnej ścieżki zawodowej oraz życia osobistego.
 • Analiza SWOT.

Beneficjent zapewnia zwrot kosztów dojazdu oraz catering (przerwy kawowe) podczas zajęć grupowych.

Pośrednictwo pracy

 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy oraz możliwość współpracy UP z pośrednikiem pracy drogą mailową.
 • Bieżący monitoring aktywności UP w poszukiwaniu pracy.
 • Ukazywanie UP korzyści wynikających z podjęcia pracy.
 • Wzbudzenie w UP potrzeby samodzielnego poszukiwania zatrudnienia.
 • Tworzenie dokumentacji aplikacyjnej.
 • Spotkania z pracodawcami.
 • Targi pracy.
 • Wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy.
 • Wsparcie w zakresie podejmowania samozatrudnienia.

Beneficjent zapewnia zwrot kosztów dojazdu.

Poradnictwo zawodowe

 • Przełamywanie własnych słabości oraz nabywanie umiejętności ułatwiających pełnienie ról społeczno-zawodowych.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Dokonywanie adekwatnej oceny możliwości i szans zawodowych.

Beneficjent zapewnia zwrot kosztów dojazdu.

czyli dostosowane do rynku pracy po zdiagnozowaniu potrzeb rynku pracy i potencjałów UP. Dobór szkolenia nastąpi na etapie realizowania zadania-  Diagnoza Indywidualnych Potrzeb i Potencjałów UP (IPD).

Celem tej formy wsparcia jest nabycie/podwyższenie kwalifikacji zawodowych UP oraz dostosowanie kwalifikacji zawodowych UP do potrzeb rynku pracy.Ta forma wsparcia zakończy się -egzaminem zewnętrznym. Pozytywnie złożony egzamin będzie podstawą do uzyskania przez UP certyfikatu/zaświadczenia/dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych, uznawanych i rozpoznawalnych w środowisku zawodowym z obszaru szkolenia.

W ramach zadania UP otrzymają: stypendium szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały dydaktyczne.

Liczba uczestników szkolenia ograniczona.

Skierowanie UP na staż zawodowy wynikać będzie z IPD. Celem odbycia stażu jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego. Miejsce odbywania stażu bezpośrednio związane będzie z umiejętnościami/kwalifikacjami/kompetencjami UP, co zapewni najwyższą efektywność oferowanego wsparcia.

W ramach realizacji zadania Beneficjent zapewnia: badania lekarskie, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Beneficjent zapewnia również:

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu.
 • ubezpieczenie
 • dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:

ul. Zbrowskiego 14 lok.16
26-600 Radom

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:

wykorzystajswojaszanse@humaneo.pl

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 881 901,05 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 705 520,84 zł

Skip to content