WYKORZYSTAJ SZANSĘ! ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU „Z POWER-em NA RYNEK PRACY”

Jeszcze do 31.12.2020 trwa rekrutacja do projektu pn. „Z POWER-em na rynek pracy”. To szansa na podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia dla osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących wyłącznie obszar województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Uczestnicy projektu to przede wszystkim osoby bierne zawodowo lub o niskich kwalifikacjach, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i pomoc poprzez:

  • identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD (6 spotkań po 1 godzinie) – w tym m.in. przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu, przygotowanie i realizacja IPD wraz ze wsparciem doradcy zawodowego;

  • poradnictwo zawodowe (16h / grupę, 4 spotkania po 4 godziny) – w tym poznanie potencjału zawodowego, informacje o specyfice rynku pracy, poznanie aktywnych metod poszukiwania pracy, w tym zakładanie kont/profili na portalach dotyczących zatrudnienia;

  • szkolenia zawodowe (90h / grupę, 15 spotkań po 6h) – działania zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników, a także prowadzące do uzyskania kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.

Udział w projekcie, to także wiele korzyści, które pozwolą jego uczestnikom podnieść swoją aktywność zawodową, a przede wszystkim zdolność do zatrudnienia. Więcej informacji na stronie naszego projektu:
www.humaneo.pl

Zgłoś się już dzisiaj do udziału w projekcie „Z POWER-em na rynek pracy”. Możesz to zrobić bezpośrednio w biurze projektu, a także telefonicznie lub mailowo. Szczegóły poniżej.

Biuro projektu
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg
(biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

tel. +48 605 202 933
e-mail: zpoweremnarynekpracy@humaneo.pl

Zapraszamy!