„Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”. To projekt dla Ciebie!

Chcesz poprawić swoją sytuację zawodową i zmienić swoje życie? Ten projekt jest dla Ciebie. „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” to propozycja dla osób, które ukończyły 18 rok życia i są zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do takiej pomocy.

Cały czas można zgłaszać się do udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zamieszkujących na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku.

Kompleksowe wsparcie projektowe obejmuje m.in. opracowanie ścieżki reintegracji oraz IPD (Indywidualny Plan Działania), poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i zawodowe. To także szkolenia i coaching oraz staż zawodowy.

Zgłoszenia można składać osobiście w biurze projektu – ul. Suwalska 84 pok. 105 w Ełku, telefonicznie pod numerem 661 906 636, a także w formie elektronicznej na adres: wystarczychciec@humaneo.pl.

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Zapraszamy!