„WYSTARCZY CHCIEĆ!”: OPRACOWANIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI I IPD

Z radością informujemy, że kolejni Uczestnicy projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” rozpoczęła udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym. Celem spotkań jest opracowanie ścieżki reintegracji i Indywidualnego Planu Działania każdego z Uczestników.

Zakres tematyczny to:

  • analiza potrzeb i możliwości,
  • analiza problemów społecznych,
  • wspólna praca psychologa i Uczestnika/czki projektu nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez Uczestnika/czkę projektu decyzji dotyczącej drogi rozwoju społecznego – w ramach spotkań z psychologiem.
  • pomoc w wyborze zawodu,
  • ocena zawodowa,
  • wspólna praca doradcy zawodowego i Uczestnika/czki projektu nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez Uczestnika/czkę decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy,
  • zachęcanie kobiet i mężczyzn do udziału w szkoleniach stereotypowo przypisanych tylko do jednej płci,
  • zachęcanie kobiet do podejmowania specjalności lepiej płatnych,
  • przygotowywanie IPD i ścieżki reintegracji.

Indywidualne Plany Działania i ścieżka reintegracji zawierać będą dobór metod nauczania, a także ustalenie z Uczestnikiem projektu działań dostosowanych do ich sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy.