WYSTARCZY CHCIEĆ! RUSZAMY Z PROJEKTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” została rozpoczęta!

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

  • osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • osoby pozostające bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne długotrwale i osoby bierne zawodowo);
  • osoby, które ukończyły 18 rok życia;
  • osoby, które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze MOF Ełku (gmina miejska Ełk lub gmina wiejska Ełk)

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.06.2020 r. do 31.08.2020 r. Zapraszamy!

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 976 087,25 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 829 674,16 zł