Z POWER-EM NA RYNEK PRACY: NOWA GRUPA W PROJEKCIE!

To już siódma grupa osób, która rozpoczyna udział w projekcie „Z POWER-em na rynek pracy”. Uczestnicy swoją drogę aktywizacji zawodowej rozpoczynają od przeprowadzenia diagnozy sytuacji zawodowej. Celem diagnozy jest przygotowanie Indywidualnego Planu Działania przez doradcę zawodowego z udziałem Uczestnika projektu.

 

Na podstawie przygotowanego IPD realizowane będą kolejne kroki służące wsparciu Uczestnika projektu na ścieżce rozwoju. Uczestników projektu będzie wspierał doradca zawodowy.

Warto wspomnieć, że udział w projekcie „Z POWER-em na rynek pracy” to szereg korzyści m.in.:

  • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,
  • materiały dydaktyczne,
  • catering,
  • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
  • 3-miesięczne staże zawodowe,
  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia,
  • zwroty kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dotyczy szkoleń i staży).

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie „Z POWER-em na rynek pracy”.

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 991 888,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 942 293,60 zł