Z POWEREM DO ZMIAN: GRUDNIOWA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Grudzień tego roku upłynie bardzo aktywnie Uczestnikom projektu „Z POWERem do zmian”. Pierwsza grupa zrealizuje w tym miesiącu aż cztery formy aktywizacji zawodowej.

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) to początek przygody w projekcie „Z POWERem do zmian”. Uczestnicy wspólnie z doradcą zawodowym przygotowali własny plan rozwoju kompetencji i kariery.

Kolejnym krokiem jest pośrednictwo pracy. 6-godzinne zajęcia mają na celu ułatwienie osobom biorącym udział w projekcie odnalezienie się na rynku pracy, poznanie jego zasad i zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia.

Spotkania z doradcą zawodowym służą uzyskaniu porady w bezpośrednim kontakcie z doradcą w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu. Uczestnicy projektu uzyskają także pomoc w planowaniu rozwoju kariery, w tym w podnoszeniu/uzupełnieniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2020 do 31.10.2022 r. i daje szansę na rozwój między innymi osobom biernym zawodowo lub bezrobotnym, niezarejestrowanym w urzędzie pracy, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także osobom niepełnosprawnym czy o niskich kwalifikacjach, które mieszkają na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. 

Zgłoszenia do projektu są przyjmowane bezpośrednio w biurze projektu – w Bukownie przy ulicy Kolejowej 3 (biuro jest czynne pn.-pt. 8.00-16.00), telefonicznie pod numerem 669 208 172, a także elektronicznie poprzez adres mailowy: zpoweremdozmian@humaneo.pl. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie „Z POWERem do zmian”.

Zapraszamy!