„Z POWERem do zmian!”: Kolejne dwie grupy ukończyły szkolenia zawodowe

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” należący do grupy XXVI i XXVII ukończyli realizację bezpłatnych szkoleń zawodowych, które odbywały się w Olkuszu (grupa XXVI) oraz w Trzebini (grupa XXVII).

Głównym celem szkoleń było zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Oba szkolenia zakończyły się egzaminami i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania powyższej formy wsparcia uczestnicy mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na refundację kosztów dojazdu.

Więcej informacji o projekcie wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/z-powerem-do-zmian/