„Z POWERem do zmian!”: Szkolenie zawodowe dla grupy XXIII

11 maja to data rozpoczęcia szkolenia zawodowego dla kolejnej grupy uczestników projektu „Z POWERem do zmian!”. Szkolenie to odbywa się w Trzebini (województwo małopolskie) i będzie ono trwało do końca bieżącego miesiąca.

Jest to kolejna forma wsparcia mająca za zadanie wyposażenie uczestników w wiedzę praktyczną. Będą też oni mogli zyskać cenne doświadczenie zawodowe, które z pewnością zaowocuje w niedalekiej przyszłości . Pod koniec realizacji szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu końcowego, a uzyskanie pozytywnego wyniku będzie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji.