Z POWEREM O ZMIAN: REALIZUJEMY SZKOLENIE ZAWODOWE

Szósta grupa Uczestników projektu „Z POWERem do zmian” w najbliższym tygodniu rozpocznie udział w szkoleniu zawodowym. Szkolenie zostało dopasowane do możliwości i potrzeb Uczestników oraz zapotrzebowana na lokalnym rynku pracy.

 

Udział w projekcie „Z POWERem do zmian” daje szansę na rozwój między innymi osobom biernym zawodowo lub bezrobotnym, niezarejestrowanym w urzędzie pracy, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także osobom niepełnosprawnym czy o niskich kwalifikacjach, które mieszkają na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. 

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu jest bardzo szeroki i obejmuje: poradnictwo i doradztwo zawodowe, wraz z opracowaniem tzw. indywidualnego planu działania (IPD), pośrednictwo pracy, a także inne formy pomocym, w tym poradnictwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych czy coaching. 

W ramach projektu “Z POWERem do zmian!” uczestnicy mogą liczyć na bezpłatne szkolenia i materiały dydaktyczne, przystąpią do egzaminów zawodowych, wezmą udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych, a także będą mogli skorzystać ze stypendium szkoleniowego oraz stażowego. Przysługuje im także zwrot kosztów dojazdu. 

Dowiedz się więcej na temat projektu na stronie „Z POWERem do zmian”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 999 040,94 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 949 088,89 zł