ZACZYNAMY PORADNICTWO ZAWODOWE

Informujemy, że w terminie od 11.03.2020 Uczestnicy projektu „Właściwa ścieżka aktywności” w woj. podlaskim rozpoczynają indywidualne poradnictwo zawodowe. Celem spotkań będzie diagnoza możliwości  doskonalenia zawodowego, a także analiza przyczyn braku pracy.

 

Każdemu Uczestnikowi projektu odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym w indywidualnie wyznaczonym terminie.

Chcesz wziąć udział w projekcie? Sprawdź, czy zakwalifikujesz się jako Uczestnik.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby niepracujące w wieku 15 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w gminach powiatu: augustowskiego, grajewskiego, monieckiego, sokólskiego, białostockiego, M.Białystok, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, M. Łomża, sejneńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego oraz zambrowskiego.

Projekt „Właściwa ścieżka aktywności” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 stycznia 2020 do 31 października 2020 r.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie projektu „Właściwa ścieżka aktywności”. Można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!