Zajęcia w ramach projektu „Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość” dla uczniów SP 1 w Wieruszowie

W marcu w ramach projektu „Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość” odbyły się 24 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie wzięli również udział w 28 godzinach zajęć informatycznych, w 13 godzinach zajęć z przyrody oraz w 19 godzinach zajęciach z orientacji edukacyjnej.

Na zajęciach z matematyki poruszano tematykę brył przestrzennych w otoczeniu. Uczniowie szukali brył i rysowali je, a także oglądali obrazy trójwymiarowe przez okulary 3D. Omówiona została również tematyka jednostek objętości i zależności między nimi.

W ramach zajęć informatycznych uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, w tym wprowadzali tekst i elementy graficzne, stosowali animację niestandardową, wstawiali gify i muzykę. Na koniec uczestnicy łączyli pojedyncze slajdy w jedną prezentację.

W marcu odbyły się także dodatkowe zajęcia z przyrody. Uczniowie wykonywali doświadczenia z kiełkowania roślin, podjęli również próbę uzyskania oleju z nasion słonecznika, siemienia lnianego i pestek dyni. Próba wypadła pomyślnie. Ponadto uczniowie doskonalili swoje umiejętności z korzystania z mapy i atlasu.

W ramach zajęć z języka angielskiego uczniowie ćwiczyli opis postaci, tworząc charakterystykę ulubionej gwiazdy. Wprowadzone zostało wyrażenie „be going to”. Uczestnicy mieli też okazję poznać rodzaje domów, w których mieszkają Brytyjczycy. Na kolejnych zajęciach uczniowie tworzyli opis Wieruszowa, a ponadto ćwiczyli opisywanie krajobrazu na podstawie samodzielnie wykonanych rysunków. Podczas zajęć utrwalone zostało użycie konstrukcji „there is / there are” oraz przyimków miejsca. Uczniowie poznali czasownik „should” oraz jego formę przeczącą dla wyrażania powinności, a także poznali rodzaje sklepów i usług. Jednym z elementów była nauka nowych przymiotników opisujących przedmioty i wygląd osób oraz nauka zaimków wskazujących i dzierżawczych, a praca w ramach zajęć odbywała się z wykorzystaniem słowników oraz innych materiałów pomocniczych.

W marcu odbyło się 19 godzin zajęć z orientacji edukacyjnej, w trakcie których uczniowie zdobywali wiedzę, jak organizować własny warsztat pracy. Rozmawiano na temat motywacji do pracy i obowiązków, a jednym z istotnych elementów były ćwiczenia pracy w grupie. Na zajęciach poruszano też temat predyspozycji zdrowotnych i ich wpływu na wybór zawodu.