Zajęcia z doradztwa zawodowego dla kolejnej grupy

Informujemy, iż uczestnicy z grupy IX biorący udział w projekcie „Z POWERem do zmian!” rozpoczęli właśnie realizację kolejnej formy wsparcia, którą są spotkania z poradnictwa/doradztwa zawodowego. Dla każdego z uczestników przewidziane zostały dwa spotkania po dwie godziny.

Powyższa forma wsparcia będzie miała na celu przede wszystkim przygotować każdą z osób do potencjalnej rozmowy kwalifikacyjnej. Poprzez aktywny udział w zajęciach uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat własnych kompetencji i zasobów oraz zdobycia umiejętności ułatwiających pełnienie ról społecznych i zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/z-powerem-do-zmian/