Zajęcia z IPD dla grupy XIII

Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” uczestniczą właśnie w indywidualnych zajęciach ze specjalistą, które mają na celu przede wszystkim opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Dla każdej z osób biorących udział w projekcie przewidziane zostały dwa spotkania po dwie godziny.

Powyższa forma wsparcia jest kluczowa w kontekście dalszego uczestnictwa w projekcie, gdyż umożliwia ona identyfikację potrzeb każdej z osób, która bierze udział w projekcie, tym samym kolejne formy wsparcia zostaną również dostosowane do indywidualnych predyspozycji każdego z uczestników.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/z-powerem-do-zmian/