Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla grupy IV

Informujemy, iż wraz z początkiem maja kolejni uczestnicy projektu „Nowa droga do pracy” wezmą udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te będą odbywały się w dwóch formach:

1)      Indywidualne spotkania ze specjalistą (2 spotkania po 1,5 godziny)

2)      Zajęcia grupowe (2 spotkania po 8 godzin)

Powyższa forma wsparcia będzie miała na celu przede wszystkim przygotować uczestników do potencjalnej rozmowy kwalifikacyjnej. Poprzez aktywny udział w zajęciach uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat własnych kompetencji i zasobów oraz zdobycia umiejętności ułatwiających pełnienie ról społecznych i zawodowych. W przypadku spotkań grupowych przeprowadzone zostaną wszelkiego rodzaju scenki, symulacje czy też gry strategiczne dotyczące rynku pracy i mechanizmów nim rządzących.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowa-droga-do-pracy/