Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla grupy VI

Wraz z końcem kwietnia uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” należący do grupy VI rozpoczęli swój udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Dla każdego z uczestników przewidziane zostały 2 spotkania po 2 godziny, co daje łącznie 4 godziny na osobę.

Zakres tematyczny zajęć wygląda następująco:

1) Analiza rynku pracy

2) Omówienie form zatrudnienia

3) Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą

4) Rozmowa kwalifikacyjna – trudne pytania

5) Prezentacja swoich słabych i mocnych stron

6) Techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców

7) Kanały rekrutacji 

8) Radzenie sobie ze stresem podczas pozostawania bez pracy

9) Bariery na drodze do zatrudnienia

10) Formułowanie celów (nie tylko) zawodowych

11) Zasady tworzenia dokumentów rekrutacyjnych

12) Bierne i aktywne metody poszukiwania zatrudnienia

Po ukończeniu powyższej formy wsparcia uczestnicy wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Specjalista ds. sprzedaży z elementami sprzedaży internetowej (E – commerce)”.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nie-wykluczaj-sie-z-lepszego-jutra/