ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO DOBIEGAJĄ KOŃCA

Uczestnicy projektu „Z POWER-em na rynek pracy” z grupy VI oraz VII zakończyli właśnie kolejną formę wsparcia, którą były zajęcia z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te miały na celu przede wszystkim poznanie potencjału zawodowego każdego z uczestników, co pozwoli zdiagnozować jaki rodzaj szkolenia zawodowego będzie w pełni odpowiadał ich potrzebom oraz możliwościom.

Podczas spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy zostali zapoznani między innymi z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, zaprezentowano im też w jaki sposób przebiega zakładanie kont/profili na portalach dotyczących zatrudnienia. Wiedza nabyta podczas kilkunastogodzinnych zajęć zostanie wykorzystana w praktyce podczas realizacji kolejnych etapów projektu, którymi będą szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/z-powerem-na-rynek-pracy/