Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy

Z radością informujemy, że jeszcze w tym tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” wezmą udział w następnej formie wsparcia, a mianowicie w grupowych spotkaniach z pośrednikiem pracy.

Głównym celem spotkań będzie przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki czemu poruszanie się po rynku pracy stanie się o wiele bardziej efektywne.


Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/stala-sciezka-rozwoju/