Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „START do zatrudnienia!” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zweryfikowano podczas opracowywania Indywidualnego Planu Działania.

Dla każdego z uczestników przewidziano cztery spotkania po dwie godziny w trakcie których będą oni mieli możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny przewidziany w programie spotkań to między innymi inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/start-do-zatrudnienia/