Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnych grup

Informujemy, że w najbliższych tygodniach kolejni uczestnicy projektu „START do zatrudnienia!” wezmą udział w zajęciach z pośrednictwa pracy. Zajęcia te będą odbywały się w Łodzi, a na każdego z uczestników zaplanowano 4 spotkania po 2 godziny, co daje nam łącznie 8 godzin na osobę.

Zakres tematyczny:

1)  Zachęcanie do samodzielnego poszukiwania pracy

2)  Monitoring aktywności UP w poszukiwaniu pracy

3)  Pozyskiwanie oferty pracy

4)  Pomoc w tworzeniu CV i listu motywacyjnego

5)  Zachęcanie UP do udziału w targach pracy

6)  Informowanie o możliwości samozatrudnienia

7)  Analiza internetowych serwisów z ofertami pracy w regionie

8)  Organizacja spotkań z pracodawcami.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/start-do-zatrudnienia/