Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnych uczestników

Informujemy, iż uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” należący do grupy V są właśnie w trakcie realizacji kolejnej formy wsparcia, którą są indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Na każdego z uczestników przewidziano łącznie po sześć godzin zajęć podczas których będą oni mieli możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny przewidziany w programie zajęć będzie obejmował między innymi inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/razem-przeciw-wykluczeniu/