Zajęcia z pośrednictwa pracy

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” rozpoczynają spotkania z pośrednikiem pracy.

Kolejni uczestnicy projektu od dnia 13.10.2021 r. rozpoczynają spotkania z pośrednikiem pracy. Celem wsparcia jest m.in. pozyskiwanie odpowiednich oferty pracy od pracodawców, udostępnianie ofert pracy uczestnikom, inicjowanie spotkań pracodawców z  poszczególnymi uczestnikami, udostępnianie pracodawcom poszukujących pracowników informacji dot. uczestników w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę kandydata pod kątem ewentualnego zatrudnienia/stażu zawodowego.

Życzymy powodzenia!