Zajęcia z psychologiem dla kolejnych uczestników projektu

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu rozpoczynają 22.02.2021 r. zajęcia z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Następnie planowane są spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu. Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o  dokładnym terminie realizacji zajęć.