Zajęcia z psychologiem dla ostatnich uczestników projektu

Z przyjemnością informujemy, że ostatni Uczestnicy Projektu rozpoczęli 28.06.2021 r. zajęcia z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Ponadto informujemy, iż okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 31.08.2021 r. co umożliwi Uczestnikom Projektu, którzy staże zawodowe rozpoczęli w dniu 01.04.2021 r., realizację 5-miesięcznych staży zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/wlasciwa-sciezka-aktywnosci-2/