ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI I OSTATNIE GRUPY UCZESTNIKÓW

Zakończyliśmy rekrutację uczestników do projektu „Stała ścieżka aktywności”. Gratulujemy wszystkim odważnym i chętnym do rozwoju osobistego i zawodowego. Wasze wyrazy zadowolenia i podziękowania są dla Zespołu Projektu najlepszym potwierdzeniem dobrze wykonanej pracy.


Ostatnie trzy grupy uczestników rozpoczynają zajęcia. Terminy wsparcia w postaci indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, coachingu, grupowego treningu umiejętności społecznych oraz poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego a także pośrednictwa pracy są dostosowane do możliwości każdego Uczestnika. Spotkania mają na celu udzielnie pomocy i zachęcenie Uczestników do podjęcia pracy nad sobą, swoimi słabymi stronami i uświadomienie sobie swoich obecnych możliwości i szans rozwoju społecznego i zawodowego.


Wszystkich, którzy nie zdążyli się zapisać do projektu „Stała ścieżka aktywności” zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej i mediów społecznościowych Stowarzyszenia Humaneo aby dowiedzieć się o kolejnych projektach, w których mogliby wziąć udział. Do zobaczenia/ usłyszenia.