ZAKOŃCZONE SZKOLENIE I ZDOBYTE CERTYFIKATY

Z przyjemnością informujemy, że V grupa uczestników projektu „Młodzież gotowa do zmiany” w listopadzie tego roku zakończyła 120-godzinne szkolenie „Pracownik obsługi biurowej z elementami IT”. Uczestnicy po odbytych zajęciach przystąpili do egzaminu i z sukcesem uzyskali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

 

Projekt „Młodzież gotowa do zmiany” adresowany jest do osób bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w  Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa lubuskiego, w tym mieszkańcy miast: Międzyrzec, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary. Wszyscy uczestnicy projektu spełnili warunki uczestnictwa w projekcie.

Uczestnikom projektu zapewniamy bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe; 3-miesięczne staże; ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego; stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.