Zakończono realizację projektu „Nowa ścieżka rozwoju”

Informujemy, że wraz z ostatnim dniem czerwca 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Nowa ścieżka rozwoju”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 stycznia 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu trening kompetencji i umiejętności społecznych, w zajęciach z poradnictwa zawodowego czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowa-sciezka-rozwoju/