Zakończono realizację projektu „Stała ścieżka aktywności”

Informujemy, że wraz z ostatnim dniem czerwca 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Stała ścieżka aktywności”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 marca 2020 roku na terenie województwa podlaskiego i skierowany był do osób powyżej 15 roku życia.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach z poradnictwa psychologicznego, w zajęciach z grupowego treningu umiejętności społecznych czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Szkolenia kończyły się egzaminem, a uzyskanie pozytywnego wyniku wiązało się z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/stala-sciezka-aktywnosci/