Zakończono realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”

Informujemy, że wraz z ostatnim dniem lipca 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i skierowany był do osób w wieku od 18 do 29 lat.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach z poradnictwa zawodowego w zajęciach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Szkolenia kończyły się egzaminem, a uzyskanie pozytywnego wyniku wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/z-powerem-na-rynek-pracy/