ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT „KIERUNEK -> PRACA”

Z dniem 30. kwietnia 2020 roku zakończyliśmy realizację projektu „Kierunek -> Praca”. Uczestnicy projektu skorzystali z wielu bezpłatnych form aktywizacji zawodowej. Projekt skierowany był dla osób zamieszkujących terem woj. małopolskiego.

W projekcie „Kierunek -> Praca” wzięły udział osoby w wieku 30 i więcej lat, długotrwale bezrobotne i bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach.

Bezpłatne wsparcie, którego udzielono w ramach projektu „Kierunek -> Praca” to:

  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika z utworzeniem IPD w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego
  • Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu proaktywnego poszukiwania pracy + poradnictwo psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny
  • Szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji
  • Staż zawodowy

Oprócz form aktywizacji zawodowej uczestnikom projektu udzielono także wsparcia w formie bezpłatnych szkoleń zawodowych, materiałów dydaktycznych, cateringu, egzaminów zawodowych, stypendiów szkoleniowych oraz zwrot kosztów dojazdu.