Zakończyliśmy projekt!

Zakończony został projekt „Siła cyfrowych kompetencji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. To kolejny już projekt w tym roku, który zrealizowało Stowarzyszenie HUMANEO. Projekt przeprowadzony został w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r.

 

Celem projektu „Siła cyfrowych kompetencji” był wzrost kompetencji cyfrowych oraz nabycie kwalifikacji w zakresie TIK u min. 80% z 420 osób dorosłych (252 kobiety i 168 mężczyzn), niepracujących i pracujących o niskich kwalifikacjach, w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych na Obszarze Strategicznej Interwencji w gminach Bliżyn, Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn, dzięki udziałowi w kursach komputerowych realizowanych według ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework, na poziomie podstawowym A, średniozaawansowanym B i zaawansowanym C, zakończonych organizacją egzaminu certyfikującego DIGCOMP.

 

Uczestnicy projektu „Siła cyfrowych kompetencji” spełnili wszystkie wymagania stawiane kandydatom na etapie rekrutacji. Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące wartości wskaźników:

– osoby o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 125%

– osoby w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 125%

– osoby w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 205 %

 

Udział w projekcie „Siła cyfrowych kompetencji” pomógł uczestnikom w podniesieniu kompetencji cyfrowych.