Zapisz się do projektu „Ku integracji!” i rozwijaj się wraz z nami!

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Ku integracji!” nadal trwa!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w jednym z powiatów: elbląskim, ostródzkim, iławskim, w gminie, w której procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
  2. jest osobą w wieku powyżej 18 roku życia;
  3. jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  4. pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
  5. nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

Gminy powiatów elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w województwie to: Elbląg (gmina wiejska), Godkowo (gmina wiejska), Gronowo Elbląskie (gmina wiejska), Markusy (gmina wiejska), Młynary (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Pasłęk (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Rychliki (gmina wiejska), Tolkmicko (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Iława (gmina wiejska), Kisielice (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Susz (miasto, obszar wiejski), Zalewo (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Dąbrówno (gmina wiejska), Grunwald (gmina wiejska), Łukta (gmina wiejska), Małdyty (gmina wiejska), Miłakowo (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Miłomłyn (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Morąg (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Ostróda (gmina wiejska).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!