Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Cyfrowe lubelskie”!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Cyfrowe lubelskie”! ????

Miejsce realizacji: miasto Lublin, powiat: lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki ????

Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.08.2024 ⏳

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią spełniającą poniższe warunki:

a) pracujesz, zamieszkujesz lub przebywasz na terenie subregionu lubelskiego (m. Lublin, powiat: lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki)

b) posiadasz umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia

c) zgłaszasz z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji

zapisz się do projektu!

W ramach projektu oferujemy:

➤ diagnozę umiejętności

➤ szkolenie cyfrowe DIGCOMP z certyfikacją kwalifikacji

➤ szkolenie z języka polskiego dla obcokrajowców (zdalne)

➤ zwrot kosztów dojazdu

Szczególnie zapraszamy:

???? osoby po 60 roku życia

???? osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe lub niższe, gimnazjalne, średnie, zawodowe)

???? osoby z niepełnosprawnościami

???? obcokrajowcy (dorośli) korzystający z ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie

Więcej informacji o projekcie: www.humaneo.pl/cyfrowe-lubelskie ????