SZKOLENIA:

ZARZĄDZANIE

Projekt skierowany jest do Małych i Średnich Przedsiębiorstw  z terenu województwa mazowieckiego i lubelskiego posiadających  siedzibę główną (co wynika z zapisów w CEiDG/KRS) na terenie Makroregionu 2.
Wsparciem mogą zostać objęci właściciele i/lub pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i/lub pracowników przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze.

ZAKRES TEMATYCZNY

I. Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu

 • Narzędzia cyfrowe w skutecznej organizacji pracy
 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Monitorowanie efektywności za pomocą narzędzi cyfrowych
 • Higiena psychiczna w rzeczywistości zdalnej

II. Relacje interpersonalne w zespole rozproszonym 

 • Budowanie autorytetu osobistego przywódcy
 • Metody delegowania uprawnień i obowiązków
 • Wyznaczenie celów i ocenianie pracowników
 • Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów

PODSTAWOWE KWALIFIKACJE

Aby wziąć udział w szkoleniach firmy powinni spełniać poniższe podstawowe kryteria:

 • Kwalifikować się jako małe lub średnie przedsiębiorstwo
 • Działać na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego
 • Posiadać siedzibę główna na terenie Makrookręgu 2

ZAINTERESOWANY SZKOLENIEM? WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

Skip to content