Zastosowanie wybranych technik mediacyjnych w kontaktach z uczniem i rodzicem

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator – bezstronna i neutralna osoba, do zadań której należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu porozumienia. Rozwiązywanie sporów w drodze mediacji, opierającej się na zasadzie dobrowolności, bezstronności i poufności, może stać się znakomitym sposobem na szybkie i skuteczne rozwiązywania sporów i konfliktów w środowisku szkolnym, zarówno w relacjach z uczniami rodzicami, jak i pracownikami szkoły.

W programie m.in.:

rola i zadania mediatora, zasady i standardy postępowanie mediacyjnego, psychologia konfliktu, przegląd metod rozwiązywania konfliktu, etapy postępowania mediacyjnego, wybrane techniki, strategie i zasady mediacyjne, prowadzenie postępowania mediacyjnego, trening praktycznych umiejętności prowadzenia rozmów ze stronami, prawne aspekty postępowania mediacyjnego, przygotowywanie dokumentacji postępowania mediacyjnego.

TRENER

Natalia Grońska

Prezes Fundacji My Personality Skills, psycholog, grafolog, doradca zawodowy. Mediator sądowy w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku psychologia stosowana. Dyrektor Instytutu Poradnictwa i Wsparcia Rodziny. Specjalizuje się w terapii krótkoterminowej. Psychoterapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej Terapii Zachowań. Jest certyfikowanym konsultantem systemu diagnostycznego Insightful Profiler™. Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu negocjacji w biznesie, komunikacji interpersonalnej, psychologicznych aspektach współpracy z trudnym klientem oraz treningu interpersonalnym.

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Forma:

stacjonarna lub zdalna

Szkolenie prowadzi:

Natalia Grońska psycholog z uprawnieniami mediatora sądowego

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content