Zatrudnienie

Zatrudnienie

DANE PODSTAWOWE

Wykształcenie

Zatrudnienie

Proszę podać nazwę zakładu pracy
Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 100,00 zł brutto.