ZDOBĄDŹ NOWE MOŻLIWOŚCI!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”.

 

W projekcie mogą wziąć udział:

1)         osoby zamieszkujące na terenie województwa Świętokrzyskiego w wyznaczonych powiatach i gminach (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)- oświadczenie w formularzu

2)         osoby w wieku – od 18 lat lub więcej- dow. toż. (preferowane osoby, które ukończyły 18 rok życia)

3)         osób posiadających niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej Zasadnicza Szkoła Zawodowa, LO, Technikum, os. które ukończyły szkoły policealne nie kwalifikują się!)- oświadczenie w formularzu

4)         osoby kwalifikowane według statutu społecznego:

  • osoby bezrobotne – oświadczenie o pozostawaniu os. bezrobotną lub dok z PUP zaświadczenie
  • osoby pracujące – zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu
  • osoby bierne zawodowo – oświadczenie (osoby niepracujące i zarazem nie będącej osobą bezrobotną – renciści, emeryci, uczniowie w trybie dziennym, studenci studiów wieczorowych/zaocznych niezarejestrowani w PUP, osoby przebywające na urlopie wychowawczym – niezarejestrowani w PUP) lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP- oświadczenie w formularzu.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Projektu