ZDOBYWAJ NOWE KWALIFIKACJE W PROJEKCIE „NOWA DROGA DO PRACY”

Zostało niewiele czasu, aby zgłosić się do projektu „Nowa droga do pracy”. Rekrutacja trwa jeszcze do stycznia 2021 roku. Dlaczego warto wziąć udział w projekcie? Bo jest to propozycja dla osób pozostających bez zatrudnienia (w wieku 30 lat i więcej), które w ten sposób mogą zdobyć nowe kwalifikacje lub rozwijać dotychczas zdobyte kompetencje zawodowe.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie HUMANEO i jest skierowany do osób, które zamieszkują powiaty województwa małopolskiego, gdzie średnia stopa bezrobocia jest wyższa niż w całym województwie.

Pomoc i korzyści

Każdy uczestnik projektu może liczyć na profesjonalną pomoc, ukierunkowaną przede wszystkim na zidentyfikowane potrzeby zawodowe. Ta część projektu „Nowa droga do pracy” jest realizowana poprzez zajęcia indywidualne w ramach identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestnika (IPD), pośrednictwa pracy, wsparcia motywacyjnego (psychologicznego), a także poradnictwa zawodowego, które odbywa się także podczas zajęć grupowych.

Ważnym elementem projektu są bezpłatne szkolenia zawodowe, które bezpośrednio prowadzą do zdobycia nowych kwalifikacji lub podniesienia dotychczas zdobytych. Jednocześnie dla 5 osób zostały przygotowane staże zawodowe.

Osoby, które dołączą do grona uczestników wezmą otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne, wezmą udział w egzaminach zawodowych, potwierdzających zdobyte kwalifikacje, mogą wziąć udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych, otrzymają stypendium szkoleniowe i stażowe, a także zwrot kosztów dojazdów na poszczególne formy aktywności projektowej. Co ważne, uczestnicy na czas odbywania stażu zyskają również ubezpieczenie NNW.

Więcej informacji na stronie projektu „Nowa droga do pracy”:
www.humaneo.pl

Zgłoszenia odbywają się:

  • w biurze projektu – HUMANEO, ul. Nawojowska 3, 33-300 Nowy Sącz (czynne pn. – pt. W godz. 8.00 – 16.00).

  • w punkcie rekrutacyjnym – ul. Zielona 27, pokój B 030, 33-300 Nowy Sącz (czynne wt. i pt. w godz. 8.00 – 16.00).

  • telefonicznie: +48 792 960 667,

  • mailowo na adres: edyta.wolkowicz@wp.pl

Zapraszamy do udziału!