ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU „NOWA DROGA DO PRACY”

Zastanawiasz się jak podnieść swoje kwalifikacje? Nie wiesz jak to zrobić? Zgłoś się już teraz do projektu pn. „Nowa droga do pracy”, realizowanego przez Stowarzyszenie HUMANEO. Projekt jest skierowany do mieszkańców Małopolski, chcących nabyć nowe lub podnieść dotychczas zdobyte kwalifikacje. Sprawdź szczegóły!

Projekt „Nowa droga do pracy” jest skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, a zamieszkujących na terenie powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego. Dotyczy to powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego.

Projekt dla Ciebie!

Podczas projektu otrzymasz bezpłatne wsparcie, którego podstawą będzie identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, pośrednictwo pracy, a także wsparcie motywacyjne podczas spotkań z psychologiem. Każdy uczestnik skorzysta również z poradnictwa zawodowego, a także ze szkoleń, których celem jest podniesienie dotychczas zdobytych kwalifikacji. Ostatnim elementem projektu będzie staż zawodowy dla 5 jego uczestników.

Twój udział, Twoja korzyść

„Nowa droga do pracy” to nie tylko szansa na lepsze kwalifikacje zawodowe, ale także wymierne korzyści na drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu. Biorąc udział w projekcie, stajesz się uczestnikiem bezpłatnych szkoleń zawodowych. A to one wpływają na zmianę kwalifikacji zawodowych, a w efekcie zmianę pracy na lepszą. Otrzymasz także bezpłatne materiały edukacyjne, które pomogą Ci skutecznie zaliczyć egzaminy zawodowe.

Pamiętaj! Udział w projekcie to również: 3-miesięczne staże zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia projektowego oraz ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu.

Ważna informacja! Wszystkie obiekty, w których realizowane są zadania projektowe są dostosowane do potrzeb uczestników, w tym do osób niepełnosprawnych.

Zgłoś się!

Swoje zgłoszenie możesz złożyć w biurze projektu:

HUMANEO
ul. Nawojowska 3
33-300 Nowy Sącz
(biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

w punkcie rekrutacyjnym:

ul. Zielona 27, pokój B 030
33-300 Nowy Sącz
(czynny we wtorki i piątki w godz. 8.00-16.00)

a także telefonicznie +48 792 960 667 lub mailowo poprzez adres: edyta.wolkowicz@wp.pl.

Więcej informacji na stronie projektu:
www.humaneo.pl

Zapraszamy!