Zgłoś się do projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” nadal trwa! Nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział, aby skorzystać z wielu form wsparcia aktywności społecznej i zawodowej.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z wielu form wsparcia. Wśród nich znajdują się:

·         indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych (3 h/os.),

·         grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych (16 h/gr.),

·         indywidualne poradnictwo zawodowe (6 h/os.),

·         grupowe poradnictwo zawodowe (16 h/gr.),

·         kursy i szkolenia zawodowe (śr. 80 h/gr.) dla 32 osób,

·         pośrednictwo pracy (8 h/os.),

·         zatrudnienie wspomagane (24 h/os.) dla 2 os. z niepełnosprawnościami – trening pracy.

Korzyści dla uczestników projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” to przede wszystkim:

·         bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

·         materiały dydaktyczne;

·         catering;

·         egzaminy zawodowe;

·         3-miesięczne staże zawodowe;

·         stypendium szkoleniowe oraz stażowe;

·         zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!