ZGŁOŚ SIĘ I SKORZYSTAJ Z SZANSY NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ

Do końca lutego 2021 roku trwa rekrutacja do projektu „Droga ku zatrudnieniu”. Jego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia. To oferta dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. 

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w projekcie? Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarze miasta Elbląga oraz powiatów:  braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego.

Osiągnięcie celu projektu będzie to możliwe dzięki kompleksowej ścieżce działań aktywizacyjnych, które obejmują m.in. identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, a także staże i pośrednictwo pracy. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie projektu: 

Zgłoszenia do projektu odbywają się:

  • bezpośrednio w Biurze projektu: ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00), tel. +48 605 202 933
  • drogą mailową na adres: drogakuzatrudnieniu@humaneo.pl